2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Rendezvények és hírek - 2008

Hungaroton CD bemutató: "A közelmúlt magyar fuvolája"

2008. novemberében került bemutatásra a Hungaroton kiadásában "A közelmúlt magyar fuvolája" című antológia, amelyen Gyöngyössy Zoltán (fuvola) és Kollár Zsuzsa (zongora) nyolc művet mutat be a 1950-60, illetve 1990-es évek magyar fuvolamuzsikájának terméséből. A CD-n a közelmúlt és jelen magyar zeneszerző-nemzedékének jeles képviselőitől hallhatunk alkotásokat: Decsényi János, Seiber Mátyás, Kósa György, Szabó Csaba, Szervánszky Endre, Lendvay Kamilló, Farkas Ferenc és Járdányi Pál művei kerültek bemutatásra.
Az alábbiakban Végső Zoltán (Revizor, 2009.02.09) kritikáját idézzük Szabó Csaba: "Szonáta táncritmusban" című művéről, illetve a CD-ről általában: "A 2003-ban elhunyt Szabó Csaba, a bővebb hangszereléssel is létező Sonata con ritmo di ballo című szerzeményét 1963-ban alkalmazta fuvola-zongora duóra, amelynek ritmikus játékai ma is ultramodernnek hatnak. Érdekes, hogy éppen ehhez a műhöz kapcsolódott a duó egyik élő fellépése a Bartók emlékházban tavaly novemberben, ahol Szabó több műve is elhangzott. Valami tehát elindult, elképzelhető, hogy a lemezen összegyűjtött darabok lassacskán az általános koncertrepertoár részét fogják képezni." ... "A Gyöngyössy-Kollár duó olyasvalamivel állt elő, ami a modern hanglemezkészítési trendek szelét hozta el Magyarországra, ami joggal emeli a Hungarotont nemzeti kiadóvá."

A hanglemez megvásárolható az alábbi honlapon: http://www.hungaroton.hu/hu/node/4526

 

Kamarazenei hangverseny.

2008. november 6-án este 7 órakor a Bartók Béla Emlékházban kamarazenei hangversenyre került sor, amelyen négy Szabó Csaba-mű mellett Bartók I. rapszódiája képviselte az erdélyi Ákosfalván született mester zenetörténeti előzményeit, zenei gondolkodásának forrásvidékét. Kurtág György Játékok sorozatának néhány darabja Szabó Csaba nemzedékét, az "egykorú környezetet", s Hollós Máté műve a Szabó Csabánál fiatalabb nemzedék legújabb termését. Az ősbemutatóként elhangzó "...soll ich mit dir gehn?" című gordonka-zongoradarab Schubert A kintornás dalának egyik kulcssorára utal: "...tartsak-e veled?" - kérdezi a vers a kintornástól, a zeneszerző pedig mintegy az előző korok zeneköltőitől. A duót Szabó Péter gordonkaművész kérte a komponistától, s mutatta be Kollár Zsuzsa zongoraművésszel együtt.

 

Emlékhangverseny Szabó Csaba halálának 5. évfordulója alkalmából

A Szabó Csaba Nemzetközi Társaság és a Filharmónia Budapest Kht. szervezésében emlékhangversenyre került sor Budapesten, a Nádor teremben, 2008. április 20-án. A hangverseny műsora: csángó-magyar népdalok (Szabó Csaba és Seres András gyűjtéséből), Szabó Csaba kompozíciói: Három erdélyi népdal, Mikor Csíkból kiindultam, Opus Parvuum Musicale, Ifjúsági Vonósnégyes, valamint Bartók Béla: I. Rapszódia gordonkára és zongorára, Bánkövi Gyula: I misteri delle montagne lontane, Hollós Máté: Canto nostalgico zeneművei.
A hangversenyen felléptek: Kollár Zsuzsa (zongora), Koppándi Jenő (hegedű), Lénárt Ágota (zongora), a Somogyi Vonósnégyes, Szabóki Tünde (ének), Szabó Ildikó (gordonka) és Szabó Péter (gordonka).

 

Szimpózium a Partiumi Keresztény Egyetemen (Nagyvárad)

A Partiumi Keresztény Egyetem, a Szabó Csaba Nemzetközi Társaság és más civil szervezetek szervezésében és közreműködésével tudományos szimpóziumra és hangversenyre került sor Nagyváradon, április 19-én. A tudományos szimpózium előadói: Dr. Angi István, Dr. Csíky Csaba, Guttmann Mihály, Dr. Ittzés Mihály, Németh G. István, Dr. Péter Éva és Dr. Tóthpál József. A hangversenyen felléptek: B. Konrád Erzsébet (ének), Magyari Zsuzsanna (zongora), Lászlóffy Réka (zongora) és Lászlóffy Zsolt (zongora).

 

Erdély Online
2008. április 20.

Egy számonkérő művész üzenete

Nagyvárad – Szombaton szimpóziumot és hangversenyt szerveztek Szabó Csaba zeneszerző, zenetudós és karnagy emlékére a Partiumi Keresztény Egyetem Bartók termében. Érdekes és színvonalas előadások hangzottak el.

Az emlékrendezvényt a Szabó Csaba Nemzetközi Társaság és a Partiumi Keresztény Egyetem szervezte, a Romániai Dalos Szövetség és a Pro Universitate Partium Alapítvány közreműködésével. A szervezők nevében Lászlóffy Zsoltzeneszerző üdvözölte az egybegyűlteket, név szerint is köszöntve a szimpózium előadóit, vagyis dr. Péter Évát, a Babes-Bolyai Tudományegyetem Református Teológiai Karának adjunktusát, dr. Csíky Csabát, a marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem docensét, dr. Angi Istvánt, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia tanárát, Németh G. Istvánt, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének tudományos segédmunkatársát és dr. Tóthpál József kandidátust, címzetes főiskolai tanárt. Bevezetőképpen B. Konrád Erzsébet szólaltatta meg Szabó Csaba Három erdélyi népdal-feldolgozását Magyari Zsuzsannazongorakiséretével, illetve Lászlóffy Réka játszotta el a zeneszerző Négy miniatűr zongorára című szerzeményét. Ezt követő, vetítéssel egybekötött és Szabó Csabó egyik alapművére támaszkodó előadásában dr. Péter Éva arra világított rá, hogy miként jelent meg az énekes többszólamúság a 18. századi erdélyi kollégiumokban. Dr. Csíky Csaba a mai erdélyi magyar zenei közművelődésről szóló prezentációjában arra hívta fel a figyelmet, hogy mennyire igaz napjainkban is a zeneszerző azon, a múlt század hetvenes éveiben tett kijelentése, miszerint a zenei anyanyelv oktatása háttérbe szorult, és a színinövendékek többsége csupán az egyetemen szembesül azzal, hogy nem rendelkezik énektudással.

Alkotóművészet

Az előadó kihangsúlyozta: a zene és a színház nem reprodukáló, hanem alkotó művészet, a színpadra lépőknek pedig tudniuk kell magyarul énekelni. A tanulás élethosszig tartó folyamat, a cél pedig a művek minél tökéletesebb előadása kell legyen.

Guttmann Mihály nyugalmazott karnagy-tanárnak a hozzászólását dr. Angi István olvasta fel. Elhangzott: a Romániai Magyar Dalos Szövetség énekkarai napjainkban regionális találkozókon vesznek részt, számos külföldi együttessel tartják a kapcsolatot, és a kölcsönös látogatásoknak köszönhetően az utóbbi időben sikerült bővíteniük a repertoárjukat. Dr. Angi István Szabó Csaba ars musicájáról szóló expozéjában kiemelte: a zenetudós zenei hitvallása a számonkérő művész üzenete, mely a hiteles művészi értékek védelmére és a tudományos kutatás jelentőségére irányítja rá a figyelmet.

Ciucur L. Antonius

Forrás: www.erdon.ro

 

 

Emlékműavatás Ákosfalván (Erdély), Szabó Csaba szülőfalujában

Szabó Csaba halálának 5. évfordulója alkalmából szülőfalujában, Ákosfalván (Erdély) emlékműavatásra került sor 2008. április 13-én, vasárnap. Az emlékműavatást a Szabó Csaba Nemzetközi Társaság mellett a Református Egyház helyi gyülekezete, és az „Ákosfalváért Egyesület” szervezte. A rendezvényen fellépett Marton Irén énekművész, a Marosvásárhelyi Filharmónia tagja, valamint a Musica Humana női kamarakórus, vezényelt Csíky Csaba.

 

Vissza a hírekhez