Diszkográfia

Szabó Csaba LP-n és CD-n megjelent művei

Zeneművek rádiófelvételeken

A Marosvásárhelyi Rádió Arany-szalagtára
Hangfelvételek a Magyar Rádióban
Hangfelvétel a Magyar Rádió Pécsi Stúdiójában

Diszkográfia: Szabó Csaba karmesteri, zeneszerzői és tudományos munkássága hang- és multimédialemezen

 

 

Zeneművek rádiófelvételeken

 

1. A Marosvásárhelyi Rádió Arany-szalagtára

Összeállította Csíky Csaba

A Marosvásárhelyi  Rádió  Arany-szalagtára sok Szabó Csaba zenemű hangfelvételét őrzi. A Jilaváról   hazakerült hangszalagokon – 1985-től leállították  a Rádió magyar nyelvű adását egészen 1989 decemberéig, hangszalagtárát elkobozták – a magyar  és román feliratok segítségével próbáltuk azonosítani a felvételeken őrzött műveket. Az elveszett felvételek jegyzékét mellőzzük. A megmaradtakat  az alábbi lista tartalmazza, a rádiós kartotékon feltüntetett  címekkel. Ezek közé újabb, valószínűleg 89 után készült felvételek is kerültek, azok azonban nem szerepelnek a kutatás alapját jelentő  eredeti kartonon.
Az eredeti kartotékokat  Borbély  Zoltánnak,  a rádió akkori zenei szerkesztőjének, hangmérnökének,  a ma létező, megmaradt felvételek felkutatását Kacsó Ildikónak,  a Marosvásárhelyi Rádió jelenlegi zenei szerkesztőjének köszönhetjük.  A rádiófelvételeken szereplő műveket keletkezési időrendben közöljük.

Vonós kvartett  [Ifjúsági vonósnégyes] (1958)
Ea. A Marosvásárhelyi Filharmónia  vonósnégyese (két felvétel)

Négy miniatűr (1961). Ea. Silló Éva – zongora

Rondo-Concertant pentru vioară [Rondo concertante] (1961)
Ea. Ruha István – hegedű, a Marosvásárhelyi Filharmónia  Zenekara, vez. Szalman Lóránt.

Szonáta tánc dallamokra  [Sonata con ritmo di ballo] (1963)
Ea. Kreutzer Ervin – fuvola, Hamza Magda – zongora

Balada haiducului  [A betyár balladája] (1966)
Ea. A Marosvásárhelyi Filharmónia  Zenekara, vez. Szalman Lóránt

Sirató / Naenia (1966)
Ea. A Marosvásárhelyi Filharmónia,  vez. Szalman Lóránt

Sárpataki legényes [Sárpataki táncok] (1967) – zenekari szvit
Ea. Maros Művészegyüttes

Cîntec din prizonierat  [Csángó dalok a tatár fogságból?] (1968)
Ea. A Marosvásárhelyi Filharmónia  Férfikara és Zenekara

Dsida Jenő verseire – 5 ének [Öt dal Dsida Jenő verseire] (1969)
Ea. Kriza Ágnes – ének, a Marosvásárhelyi Filharmónia Zenekara,
vez. Szalman Lóránt

Bükkösi  pontozó (hitelessége kérdéses)
Ea. Maros Művészegyüttes

Mikor Csíkból elindultam [kiindultam] (1974)
Ea. Szabó Csaba – zongora

Passacagli– Kájoni témára (1975)
EaA Marosvásárhelyi Filharmónia  Kamarazenekara

Szonáta fúvósokra és magnószalagra [Szonáta rézfúvós ötösre és magnetofonra]  (1975)
Ea. Budapesti (Réz)Fúvósegyüttes [A Magyar Rádió Rézfúvósötöse], vez. Antal Mátyás

Üvegszilánkok [között] (1976)
Ea. A Marosvásárhelyi Filharmónia  Zenekara, vez. Szalman Lóránt

In memoriam Józsa Béla (1977)
Ea. A Marosvásárhelyi Filharmónia  Zenekara, vez. Cristian Mandeal

Erdélyi kis szvit [Kis erdélyi szvit] (1983)
Ea. Csiha Nagy Emese – hárfa, Gavril Costea – fuvola, Camerata Transylvanica

 

2. Hangfelvételek a Magyar Rádióban

Összeállította Szabó Péter

A Magyar Rádió Zenetárában,  „Z”-felvételeken szereplő műveket kronologikus  sorrendben közöljük.

Sárpataki táncok (1967)
Ea. Várkonyi Zoltán – hegedű, Dittrich Tibor – klarinét, kamaraegyüttes, vez. Bolberitz Tamás

Ödal Dsida Jenő verseire, szoprán hangra és zenekarra (1969)
Ea. Szabóki Tünde – ének, a  Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara, vez. Kovács László

Öt kis kórus Weöres Sándor verseire – Pletykázó asszonyok (1971)
Ea. A Magyar Rádió Gyermekkórusa,  vez. Thész Gabriella

Öt kétszólamú gyermekkar(1971–1972) – Csingi-lingi reggelek, Árkot ugrott a szúnyog
Ea. A Magyar Rádió Gyermekkórusa,  vez. Thész Gabriella

Mikor Csíkból kiindultam, preparált zongorára (1974)
Ea. Fellegi Ádám

Szvit szólógordonkára kolompokkal (1978)
Ea. Szabó Péter

Kis erdélyi szvit kamarazenekarra  (1983)
Ea. A Magyar Rádió kamarazenekara, vez. Kovács László

Duó szaxofonra és fagottra (1984)
Ea. Puskás Levente, Benkócs Tamás

A Magyar Rádió által készített további „Z” felvételek szerepelnek a zeneszerző halála után megjelent  szerzői lemezen, Hungaroton, HCD 32183, lásd „Diszkográfia”.

 

3. Hangfelvétel a Magyar Rádió Pécsi Stúdiójában

Sirató Janus Pannoniusról (1970). Ea. Pécsi Mecsek Kórus, vez. Tillai Aurél, (koncertfelvétel, 1974. április 20.)

 

Diszkográfia: Szabó Csaba karmesteri, zeneszerzői és tudományos munkássága hang- és multimédialemezen

Összeállította Szabó Csabáné Szánthó Klaudia és Köteles György

 

Este a székelyeknél. LP SSX–943. Hungaria.  Independent  phonograph  record production [USA], s. a.
1. lemezoldal: Erdélyi magyar népdalok Csíky Boldizsár, Birtalan József és Winkler Albert feldolgozásában. A népdalokat gyűjtötte és közreadta Kallós Zoltán. Énekel Tóth Erzsébet,  kíséri  a Maros  Művészegyüttes  népi zenekara,  vezényel Szabó Csaba. A felvétel a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában készült.

Szivárvány  havasán. [Népdalfeldolgozások.   Előadja  a  Marosvásárhelyi  Filharmónia kórusa és a „Maros” Művészegyüttes népi zenekara] Curcubeul.  Corul  Filarmonicii din Tîrgu  Mureș,  Orchestra  Populară a Ansamblului „Mureșul”. LP. EXE 01515 Electrecord, București [1972]
Az összeállítás  1. száma: Szabó Csaba:  Katonanóták  / Cîntece de cătănie, vezényel Birtalan Judit)

A  Marosvásárhelyi   „Maros”  Művészegyüttes népdalénekesei   [és zenekara]  / Soliștii ansamblului  artistic  „Mureșul”  din Tîrgu-Mureș.   Orchestra  ansamblului  artistic „Mureșul” din Tîrgu-Mureș. LP. STM–EPE 0807. Electrecord, București [1972]
Az összeállítás 7. száma: Szabó  Csaba:  Három  csángó népdal Trei cîntece ciangăiești [1957]. Szólót énekel Szöllősi Erzsébet
Az összeállítás 11. száma: Szabó Csaba:  Három  magyar népdal Trei cîntece populare maghiare. [I. Erdő mélyén lakom; II. Duna vize volnék, bánatot nem tudnék; III. Elment a bujdosó fecske]. Szólót énekel Szöllősi Erzsébet

Szolgáld a hazát.  [Romániai  magyar szerzők kórusművei] Lucrări  corale de compozitori maghiari din România.  Corul Filarmonicii din Tîrgu Mureș. Dirijor Fejér Elemér, Szalman Lóránt. 17. LP. STM–EXE 0798 [1973] Electrecord, București
Az összeállítás 17. száma: Szabó Csaba:  Győztes évek / Anii biruitori. Hajdu Zoltán versére. Vezényel Szalman Lóránt.

[Zenekari  művek.] Orchestră  de cameră fără dirijor a Filarmonicii  din Tîrgu-Mureș. Concert maestru  Iuliu Hamza.  [A Marosvásárhelyi  Állami  Filharmónia   Kamarazenekara, koncertmester Hamza Gyula.] LP. STM ECE 01154. Electrecord, București 1975.
Az összeállítás  4. száma: Szabó Csaba: Passacaglia pe o Temă de Ioan Căianu (Caioni) [Passacaglia Kájoni  János témájára].

 

[Zenekari  művek.] Orchestra simfonică a Filarmonicii  din Tîrgu-Mureș  [A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia  Zenekara],  dirijor [vezényel] Szalman Lóránt.  LP. ST ECE 01504. Electrecord, București 1978.
Az összeállítás  3. száma: Szabó Csaba: „Printre schije de sticlă” variaţiuni  pentru orchestra [„Üvegszilánkok között” – variációk zenekarra].

Erdélyi magyar harmóniás  énekek a XVIII. századból. CD-ROM. Számítógépes feldolgozás Kovács Lóránt. Budapest 2001. Balassi Kiadó

Szabó Csaba: Chamber  Music, Choral Works / Kamarazene, kórusművek. Hungaroton HCD 32183. Budapest 2006. A Magyar Rádió hangfelvételeiből
–  Három erdélyi magyar népdal. Hommage à László Lajtha  (Faragó Laura – ének, Gál Márta – zongora);
–  Szonatina „Looking back” gordonkára ézongorára, C-ben (Szabó Péter – gordonka, Várjon Dénes – zongora);
–  Passacaglia  Kájoni János székely miséjének  Kyrie eleison  dallamára (Camerata Transyalvanica, vez. Selmeczi György);
–  Szonáta  rézfúvós ötösre és magnetofonra  (A Magyar Rádió Rézfúvósötöse, vez. Antal Mátyás);
–  Kórusművek I. Szerelmi dalok, Menyasszony-táncoltató, Házas énekek (A Magyar
Rádió Énekkara, vez. Maklári József );
–  Kórusművek II. Öt madrigál  régi erdélyi latin költők  verseire (A Magyar Rádió
Énekkara,  vez. Vass Lajos).
A közelmúlt  magyar  fuvolája. [Ea.] Gyöngyössy Zoltán  – fuvola,  Kollár  Zsuzsa – zongora. Hungaroton, Budapest, 2008. Hungaroton Classic, HCD 32578.
Az összeállítás 7. száma: Szabó Csaba:  Sonata con ritmo di ballo.

Ardere et lucere! Hungarian  millennium,  2000. Lángolj és világíts! Magyar Millennium, 2000. A pécsi Nagy Lajos  Gimnázium  zenei együttesei, vez. Ivasivka Mátyás.  S. n., s. l. [Pécs], s. a. [2000?]
Az összeállítás  8. száma: Szabó Csaba: Pletykázó  asszonyok (Öt kis kórus Weöres Sándor verseire, IV.). Ea. A pécsi Nagy Lajos Gimnázium  leánykara, vez. Ivasivka Mátyás. Koncertfelvétel (Dánia 1976).

Széllel tündökleni. Emlékek a  30  éves  Csíkszeredai   Régizene  Fesztivál kezdeteiről. CD. Szerkesztés, digitális remastering Simó  József.  Guttenberg  Grafikai  Műhely  és Nyomda, Csíkszereda, 2010.
Az összeállítás  17. száma Kurucdalok  a szászcsávási hagyományban megőrzött többszólamúság  szerint. Szabó Csaba gyűjtése. Közölve  in: Szabó Csaba: Zene és szolgálat, Bukarest, 1980. Kriterion. 39–40. Ea. Barozda Együttes