Könyvek

Szabó Csaba megjelent könyvei

Üvegszilánkok között
Szabó Csaba Nemzetközi Társaság - Cellissimo Zeneművészeti Bt., 2013
Szabó Csaba összegyűjtött írásai I. kötet
A könyvet szerkesztette Szabó Péter, a Szabó Csaba Nemzetközi Társaság és a Cellissimo Zeneművészeti Bt. kiadásában, az NKA támogatásával jött létre.
Adalékok a népzene-prozódia kérdéséhez.
Genius Savariensis Alapítvány, Szombathely 2003.
Erdélyi magyar harmóniás énekek a XVIII. századból. Tudományos gyűjtemény.
Balassi K., Budapest 2001.
A CD erdélyi többszólamú énekek kéziratait – Nagy Mihályék zsoltárkönyve (1753), Orbán Sigmondék kóruskönyve (1766) és a Kolozsvári kálvinista énekeskönyv (1766) alapján – közli fakszimilében, majd mai kottaleírásnak és többszólamú lejegyzésnek megfelelő átírásban .
Szabó Csaba sokoldalú kritikai elemző-összehasonlító tanulmánya páratlan gonddal és részletességgel írja le a bemutatott kéziratokat és illeszti a magyar történelmi énekeskönyvi hagyomány egészébe, sőt egybeveti az európai harmóniakezelés különböző korszakaival és emlékeivel, többszólamú énekmódjaival is. Munkája nyomán új megvilágításban láthatjuk a XVIII. századi diákság vokális többszólamúságát.
ISBN 963 506 369 5

(A Magyar Művészeti Akadémia 1999. évi Aranydíját nyerte el)
Csángómagyar daloskönyv
Seres András - Szabó Csaba, Moldva 1972-1988. Héttorony, Budapest 1990.
Zene és szolgálat.
Kriterion, Bukarest 1980.
Zenetudományi írások I.
Szerk. Szabó Csaba. Kriterion, Bukarest 1977.
Hogyan tanítsuk korunk zenéjét?
Kriterion, Bukarest 1977.