Társaság

 

A Szabó Csaba Nemzetközi Társaság Elnöksége


Díszelnök: Kodály Zoltánné Péczely Sarolta

Vezetőség

Elnök:
Dr. Tóthpál József


Társelnök:
Hollós Máté

Főtanácsosok:
Bánkövi Gyula
Igric György
Kelemen László
Kollár Éva
Sári József

A Helyi csoportok vezetői:
Kolozsvár: Dr. Angi István
Marosvásárhely: Csíky Csaba
Szombathely: Alpaslan Ertüngealp

Főtitkár:
Szabó István

Művészeti Igazgató:
Szabó Péter

 

Az Egyesület célja, feladatai és közhasznú tevékenysége


- kivonat az alapszabályból -

Az Egyesület céljai:
Szabó Csaba zeneszerzői és zenetudósi életművének, valamint erdélyi hagyományőrző életpéldájának megőrzése és közkinccsé tétele.

Az egyesület tevékenysége:
A. Szorgalmazza és támogatja a Szabó Csaba életművét bemutató tanulmányok, tanulmánykötetek és emlékkönyvek sajtó alá rendezését és közreadását Magyarországon és külföldön.

B. Szorgalmazza és támogatja Szabó Csaba zeneműveinek megismertetését és megszólaltatását hangversenyeken, a rádióban, tévében és más művészeti fórumokon.

C. Szorgalmazza és támogatja Szabó Csaba zeneműveinek rögzítését hanghordozókon, azok közreadását: CD és DVD lemezek megjelentetését.

D. Szorgalmazza és támogatja kórustalálkozók szervezését, ezen belül Szabó Csaba kórusműveinek előadását Magyarországon és külföldön.

E. Szorgalmazza és támogatja fesztiválok szervezését azzal a céllal, hogy Szabó Csaba zeneműveinek és zenetudományi munkásságának megfelelő fórumot biztosítson Magyarországon és külföldön.

F. Támogatja egy, a Szabó Csaba munkásságát, illetve a Szabó Csaba Társaság tevékenységét színvonalasan bemutató internetes honlap létrejöttét és üzemeltetését.

G. Előmozdítja Szabó Csaba műveinek kiadását és újabb megjelentetését, magyar, angol, német, francia és román nyelven.

H. Előmozdítja Szabó Csaba zenepedagógiai vonatkozású munkásságának széleskörű hasznosítását.

I. Elősegít minden olyan tevékenységet, amely a sokrétű és gazdag életmű feltárására, megismertetésére és megóvására irányul.

J. Támogatja a vidéken és külföldön alakuló helyi tagozatoknak, csoportoknak a fentiekhez kapcsolódó tevékenységét.

K. Támogatja egy, a Szabó Csaba műveit jellemző hagyományőrző, a népzenei gyökerekből táplálkozó zeneművészet jegyében megrendezett nemzetközi zeneszerzői verseny létrehozását, és két-háromévente történő ismételt megrendezését.

L. Együttműködésre törekszik mindazon intézményekkel, szervezetekkel, egyesületekkel, amelyek a Szabó Csaba Társaság célkitűzéseit támogatják 

 

Adományok, az adó 1%-a


Adományok: az éves jövedelem-adó 1%-a
Amennyiben még nem rendelkezett éves jövedelem-adójának 1%-ról, kérjük támogassa ezzel az összeggel is a Társaságot.
A Társaság adószáma, amelyet az adóbevallásban fel kellene tüntetni: 18707087-1-13.
A társaság hivatalosan bejegyzett neve: Szabó Csaba Nemzetközi Társaság.
Az adó 1%-án felül a Társaság egyéb adományokat is elfogad, amelyet illetően - a mindenkor érvényes adótörvények betartásával - adókedvezmény is igénybe vehető.